yapan – Kariyer Fikirleri

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde kamuda görev yapan 203 öğretim üyesi olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi yönetiminden: Öğretim üyesi atama duyurusu2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince üniversitemize tam zamanlı öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Bay. Doçent ve Dr. Eğitmen Fakülte kadrolarına başvuracakların “İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ni taşıması gerekmektedir.Gerekli belgeler:başvuracakları çalışanları belirler;Kağıt isteKimlik …

Devamını Oku

Kadir Has Üniversitesi kamuda görev yapan 2 öğretim üyesini bünyesine kattı

Kadir Has Üniversitesi yönetiminden: akademik atama ilanıAylık ve özlük hakları bakımından 2547 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu “Öğretim Üyelerinin Yükseltme ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”te öngörülen şartlara ek olarak KHAS sisteminde belirtilen kriterlere uyulması kaydıyla akademik personel alımı. Üniversitemizin internet sitesinde yayınlanan yönergeler “Transkript” hükümleri saklı kalmak kaydıyla yerine getirilir. İlana tabi tam zamanlı …

Devamını Oku

Demiroğlu Bilim Üniversitesi kamuda görev yapan 5 öğretim üyesini bünyesine kattı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi yönetiminden:2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde Öğretim Elemanlarının Yükseltilme ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca,Üniversitemize öğretim üyesi yükselme ve atanma kriterlerini sağlayan öğretim üyeleri kabul edilecektir.Genel şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi.Profesörlük başvurusu yapacak adaylar;Dilekçenin noter onaylı sureti, YÖK formatında özgeçmiş, yayın …

Devamını Oku

Kadir Has Üniversitesi kamuda görev yapan 2 öğretim üyesini bünyesine kattı

Kadir Has Üniversitesi yönetiminden: akademik atama ilanıÜniversitemiz öğretim üyeleri, 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”te öngörülen şartlara ek olarak, “Öğretim Üyeleri” sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. tam zamanlıBaşvurular üniversitemizin web sitesi linkinden online olarak alınacaktır.Belirtilen şartları taşımayan, süresi içinde başvurmayan, eksik bilgi/belgesi olan ve posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.Online …

Devamını Oku

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi kamuda görev yapan 13 öğretim üyesini ağırlıyor

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi yönetiminden: akademik atama ilanıÜniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 26, 24 ve 23 üncü maddelerinde belirtilen asgari şartlara ek olarak, yükselme şartlarını taşımanız kaydıyla bir profesör, bir doçent ve bir öğretim görevlisi atanacaktır. atamalar ise Üniversitemiz web sitesinde Acıbadem Üniversitesi Mehmet Ali Aydınlar öğretim üyeliğinde yayınlanmaktadır.Bay Adayların kadroları kalıcıdır, …

Devamını Oku

Hasan Kalyonko Üniversitesi, kamuda görev yapan 27 öğretim üyesi ile 5 araştırma ve öğretim görevlisini ağırlayacak.

Hasan Kalyonko Üniversitesi yönetiminden: akademik atama ilanıÜniversitemizde bulunan aşağıdaki birimlere; Tam zamanlı öğretim üyeleri, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu “Yüksekokula Yükseltme ve Atama Yönetmeliği”nde aranan genel şartları taşımak kaydıyla, ücret ve özlük hakları bakımından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre atanır. ” üyeleri ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltmeler ve Atanma Yönergesi’nin ilgili hükümleri. Gönderim koşulları:• …

Devamını Oku

Yüksek İhtisas Üniversitesi kamuda görev yapan 33 öğretim üyesini bünyesine kattı

Yüksek İhtisas Üniversitesi yönetiminden:Teslim tarihi: 30.01.2023Son başvuru tarihi: 14.02.2023Aşağıda belirtilen kadrolara “Öğretmenlik” Kanununa göre tam zamanlı ve akademik olmayan personel atamalarında Üniversitemizde uygulanacak merkezi sınav, Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılacaktır. Giriş Sınavlarına İlişkin Esaslar.Profesör ve Doçent kadrolarına başvuran adayların üniversitemiz yönetimine başvurmaları gerekmektedir.Öğretim görevlisi ve öğretim görevlisi kadrosuna başvuran adayların, ilgili yüksekokul …

Devamını Oku

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi kamuda görev yapan 13 öğretim üyesini bünyesine kattı

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi yönetiminden: Öğretim üyesi ve öğretim elemanı atamalarının duyurulmasıDuyuru başlangıç ​​tarihi: 30.01.2023Son başvuru tarihi: 13.02.2023Üniversite personeli için:Üniversitemizin yukarıda belirtilen birim ve bölümlerine 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri atanır.– Pozisyona başvuru için gerekli belgeler ve bilgiler üniversitemizin www.bezmialem.edu.tr adresinde yer almaktadır. Son beş yıl …

Devamını Oku

Okan İstanbul Üniversitesi’nde kamuda görev yapan 49 öğretim üyesi olacak

İstanbul Okan Üniversitesi yönetiminden:12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Kadrosunun Yükseltilmesi ve Atanmasına İlişkin Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre; ve üniversitemizin planlanan bölümlerine, nitelikleri aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi atanacaktır.Profesörlük başvurusu yapacak adaylar; Başvuru dilekçesini içeren başvuru dosyalarına ek olarak YÖK formatında özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, …

Devamını Oku

Demiroğlu Bilim Üniversitesi kamuda görev yapan 6 öğretim üyesini bünyesine kattı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi yönetiminden:2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde Öğretim Elemanlarının Yükseltilme ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca,Üniversitemize öğretim üyesi yükselme ve atanma kriterlerini sağlayan öğretim üyeleri kabul edilecektir.Genel şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi.Profesörlük başvurusu yapacak adaylar;Dilekçenin noter tasdikli sureti, YÖK formatında özgeçmiş, yayın …

Devamını Oku