Necmettin – Kariyer Fikirleri

Necmettin Erbakan Üniversitesi kamuda çalışan 770 sözleşmeli personel alımı yaptı

Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetiminden: Şahıslar için satın alma sözleşmesinin ilanı (4/b)Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin Konya merkez ve bölgelerindeki birimlerine 06.06.1978 tarih ve 6578 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 657 Sayılı Sivil Personel Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere, 7/15754. Ek 2 (b) bendine göre 2022 KPSS Grup Puanı (B) esas alınarak …

Devamını Oku

Necmettin Erbakan Üniversitesi kamuda çalışan 47 öğretim üyesine sahip olacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetiminden:Üniversitemizin aşağıdaki birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Fakülte Yükseltme ve Atama Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile öğretim üyesi terfi ve atanmasına ilişkin yönergede belirtilen kriterlere göre öğretim üyesi atanacaktır. üniversitemizde. İlana başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşıması gerekmektedir. adaylar; Üniversite …

Devamını Oku

Necmettin Erbakan Üniversitesi araştırma ve öğretim için üç asistan istihdam etti – iki çalışan

Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetiminden:2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile fakülte dışı kadrolara yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınavlar ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki birimlerden personel alımı yapılacaktır. Üniversite.Adaylar, üniversitemiz adresinden elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra alacakları “Öğretmen Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen gerekli belgeler ile ilgili modüllere şahsen veya …

Devamını Oku

Necmettin Erbakan Üniversitesi 1 sözleşmeli – devlet memuru alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetiminden: Sözleşmeli personel atamalarının duyurulması (4/b)Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 06.06.1978 tarihli kararnameye ekli 4 üncü maddesinin (b) bendi uyarınca istihdam edilecek ve 7/15754. Personel İstihdamına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) bendi …

Devamını Oku

Necmettin Erbakan Üniversitesi 4 araştırma ve öğretim görevlisi işe aldı – çalışanlar

Necmettin Erbakan Üniversitesi yönetiminden:2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile fakülte dışı kadrolara yapılacak atamalarda uygulanacak Merkezi Sınavlar ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki birimlerden personel alımı yapılacaktır. Üniversite.Adaylar, üniversitemiz adresinden elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra alacakları “Öğretmen Başvuru Formu” ve aşağıda belirtilen gerekli belgeler ile ilgili modüllere şahsen veya …

Devamını Oku