müteahhit – Kariyer Fikirleri

Konya Teknik Üniversitesi 62 müteahhit aldı – devlet çalışanı

Konya Teknik Üniversitesi Yönetiminden: 4/b Şahıs alımını ilan eden Yükleniciler06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 4. maddesinin (b) bendine göre Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere Ek 2 Maddenin (b) bendine göre yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS grup puanı (B) esas alınarak sözleşmeli personel alımı …

Devamını Oku

Gebze Teknik Üniversitesi 29 müteahhit aldı – devlet çalışanı

Gebze Teknik Üniversitesi yönetiminden: Sözleşmeli şahısların alımının duyurulması657 sayılı Kamu Hizmeti Personeli Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmeleri için, 2011 yılı yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek (c) maddesi 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Fıkrasına göre sözleşmeli personel, yönetimimizce yapılacak sözlü …

Devamını Oku

Adalet Bakanlığı, Mediko-Hukuk Enstitüsü, 47 müteahhit – kamu çalışanı

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından:1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Personel Çalıştırma Esasları”na göre, 4 üncü maddesi gereğince /b sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek-1’de yer, adres, nitelikleri ve özel koşulları belirtilen 47 kadro için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav …

Devamını Oku

Trakya Üniversitesi 216 müteahhit aldı – devlet çalışanı

Trakya Üniversitesi yönetiminden:Kanunun 4 üncü maddesinin B bendine göre sözleşmeli personel çalıştırılması halinde çalıştırılmak üzere sözleşmeli personel çalıştırma esaslarına göre KPSS (B) Grubu sınıflandırmasına göre aşağıda belirtilen kadrolara sözleşmeli personel atanacaktır. 657 Sayılı Medeni Kanuna göre Üniversitemizin birimlerinde Memurlar Kanunu ve bunların maaşları özel bütçeden ödenmektedir. Genel başvuru şartları1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 …

Devamını Oku

Karabük Üniversitesi kamuda çalışan 61 müteahhit aldı

Karabük Üniversitesi yönetiminden: Sözleşmeli şahısların alımının duyurulması657 sayılı Devlet Memurları Kanununun IV. Yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”a göre KPSS (B) Grubu sınıflandırmasına göre aşağıda belirtilen kadrolara toplam 61 (altmış bir) sözleşmeli personel atanacaktır. 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile.Adaylara başvuru için genel koşullar1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci …

Devamını Oku

Gebze Teknik Üniversitesi 29 müteahhit aldı – devlet çalışanı

Gebze Teknik Üniversitesi yönetiminden: Sözleşmeli şahısların alımının duyurulması657 sayılı Kamu Hizmeti Personeli Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilmeleri için, 2011 yılı yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek (c) maddesi 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Fıkrasına göre sözleşmeli personel, yönetimimizce yapılacak sözlü …

Devamını Oku

Diyanet İşleri Başkanlığı’na 80 müteahhit – kamu çalışanı alımı

Diyanet İşleri Başkanlığından: Sözleşmeli şahısların alımının duyurulmasıDiyanet İşleri Başkanlığımızın merkez teşkilatındaki sözleşmeli boş kadrolarda çalıştırılmaları için 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı sözleşmePersonel Alımına İlişkin Esaslar Ek 2 Maddesi uyarınca işe alımlar yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 Kamu Personeli Seçme Test Seti (KPSS) B sıralamasına göre yapılacaktır.1. Başvuru şartlarıa) Genel koşullar1- 657 sayılı Devlet Memurları …

Devamını Oku

Harran Üniversitesi 109 müteahhit aldı – kamu çalışanı

Harran Üniversitesi yönetiminden: Sözleşmeli şahısların alımının duyurulması06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kararnameye eki 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi 657, üniversitemiz bünyesindeki birimler ve hastanelerin çalışanlarıdır. Ek 2’nin (b) bendine göre 2022 KPSS Puan Grubu (B) sınıflandırmasına göre aşağıda belirtilen kadrolara toplam 109 (yüzdokuz) sözleşmeli …

Devamını Oku

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 316 müteahhit – devlet çalışanı aldı

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen: 657/4-B Sözleşmeli Gerçek Kişiler İçin İhale İlanıÜniversite Yönetimine bağlı birimler, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Ağız ve Diş Sağlığı Araştırma Merkezi Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak, giderleri ilgili kurumdan karşılanacaktır. özel bütçe. “Ek 2’nin (b) bendine göre 316 …

Devamını Oku

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü kamuda 121 müteahhit ve işçi alıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nden: 4/b Şahıs alımını ilan eden Yükleniciler657 sayılı Kamu Hizmeti Personeli Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında 6/6/1978 tarihli ve 7/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren sözleşmeli personel istihdamına ilişkin esaslar, 15754 sayılı Kamu Müdürlüğümüzün merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere. Ek 2’nin …

Devamını Oku