Hakkari – Kariyer Fikirleri

Hakkari Üniversitesi kamuda 20 sözleşmeli işçi alıyor

Hakkari Üniversitesi yönetiminden: Sözleşmeli şahısların alımının duyurulması657 sayılı Devlet Memurları Kanununun IV. maddesinin (b) bendine göre üniversitemiz ve bağlı birimlerinin idaresinde istihdam edilmek ve özel bütçe giderlerini karşılamak üzere; 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esasları”na göre aşağıda belirtilen kadrolara KPSS grubu bazında toplam 20 sözleşmeli personel …

Devamını Oku

Hakkari Üniversitesi 1 adet kamu görevlisi müteahhidi alıyor

Hakkari Üniversitesi yönetiminden: 4/B Müteahhit Alım İlanı (Direkt Form)Teslim tarihi: 01/23/2023Son teslim tarihi: 06.02.202328.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli işçi çalıştırılmasına ilişkin esaslarda 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli Sözleşmeli işçi çalıştırılmasına ilişkin esaslarda (( b) Maddesinin. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesi Kanunun Esaslarının sekizinci maddesinin ekine …

Devamını Oku

Hakkari Üniversitesi kamuda görev yapan 24 öğretim üyesi ve 1 öğretim üyesini bünyesine katıyor

Hakkari Üniversitesi yönetiminden: a) Akademik kadronun duyurulması2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvan ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri atanacaktır. endişeli;a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,b) Adayların 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26 ncı maddelerinde belirtilen asgari şartları sağlamış olmaları,c) Yurt dışından alınan sertifikaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından …

Devamını Oku

Hakkari Üniversitesi kamu sektörü çalışanı 13 öğretim üyesini kabul etti

Hakkari Üniversitesi yönetiminden: a) Akademik kadronun duyurulması2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvan ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri atanacaktır. endişeli;a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,b) Adayların 2547 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen asgari şartları sağlamış olmaları,c) Uluslararası Üniversiteler Konseyi tarafından yabancı ülkelerden alınan sertifikaların denkliğinin akredite edilmiş …

Devamını Oku

Hakkari Üniversitesi’ne 20 öğretim üyesi – kamu sektörü çalışanı

Hakkari Üniversitesi yönetiminden: Akademik atama duyurusu2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvan ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyeleri atanacaktır. endişeli;a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları yerine getirmek,b) Adayların 2547 sayılı Kanunun 23, 24 ve 26 ncı maddelerinde belirtilen asgari şartları sağlamış olması,C) Uluslararası Üniversiteler Konseyi tarafından yabancı ülkelerden alınan sertifikaların …

Devamını Oku