görev – Kariyer Fikirleri

KTO Karatay Üniversitesi kamuda görev yapacak 19 öğretim üyesi ile 8 araştırma ve öğretim görevlisi alacak

KTO Karatay Üniversitesi yönetiminden: akademik atama ilanı2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Elemanlarının Yükseltilmesi ve Atanması Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereğince aşağıdaki tabloda belirtilen yüksekokul, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına tam zamanlı öğretim üyesi ataması yapılır.Öğretim üyeleri, doçentler ve profesörler için doktora başvurularının yapılabilmesi için, Yükseltme ve Atama Komisyonunun KTO Karatay Üniversitesi akademik üyeliği kapsamında yükseltmeyi …

Devamını Oku

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı bünyesinde 25 memur-kamu görevlisi görev yapmaktadır.

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığından: personel alım duyurusu1) Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/a maddesine göre istihdam edilmiş olmak;Yeri, adı, nitelikleri ve özel durumları Ek-1’de belirtilen 25 personelin Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre personel ataması yapılacaktır.2) 2022 yılında KPSS’den geçerek her …

Devamını Oku

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde kamuda görev yapan 203 öğretim üyesi olacak

İstanbul Aydın Üniversitesi yönetiminden: Öğretim üyesi atama duyurusu2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri gereğince üniversitemize tam zamanlı öğretim üyesi alımı yapılacaktır. Bay. Doçent ve Dr. Eğitmen Fakülte kadrolarına başvuracakların “İstanbul Aydın Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ni taşıması gerekmektedir.Gerekli belgeler:başvuracakları çalışanları belirler;Kağıt isteKimlik …

Devamını Oku

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne kamuda görev yapacak 11 öğretim üyesi alınacak

Konya Üniversitesi Gıda ve Tarım İdaresi Başkanlığı’ndan:“2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca çıkarılan “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”e göre 4 (dört) profesör, 2 (iki) doçent ve 5 ( beş) d. Toplam 11 (on bir) öğretim üyesi atanacaktır.Belirtilen pozisyonlara başvuru yapacak adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen …

Devamını Oku

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kamuda görev yapacak 19 öğretim üyesi ile 7 araştırma ve öğretim görevlisi alınacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden:2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi atamaları yapılacaktır.Doktora fakültesine başvuracak adaylar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Atama ve Yükseltme Başvuru Formu (üniversitemizin web sitesindeki fakülte duyuruları sayfasında bulabilirsiniz), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ve diğer tüm öğrenim belgeleri (belgelerin asılları ve …

Devamını Oku

Kadir Has Üniversitesi kamuda görev yapan 2 öğretim üyesini bünyesine kattı

Kadir Has Üniversitesi yönetiminden: akademik atama ilanıAylık ve özlük hakları bakımından 2547 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu “Öğretim Üyelerinin Yükseltme ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik”te öngörülen şartlara ek olarak KHAS sisteminde belirtilen kriterlere uyulması kaydıyla akademik personel alımı. Üniversitemizin internet sitesinde yayınlanan yönergeler “Transkript” hükümleri saklı kalmak kaydıyla yerine getirilir. İlana tabi tam zamanlı …

Devamını Oku

İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kamuda görev yapacak 6 öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi alınacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden:2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyesi atamaları yapılacaktır. doktor öğretmen Kadroya başvuracak adayların, İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik İşe Alım ve Yükseltme Başvuru Formu (Üniversitemizin web sitesindeki fakülte duyuruları sayfasında bulabilirsiniz), kimlik fotokopisi, özgeçmiş, doktora belgesi ve diğer tüm eğitimleri belgeler …

Devamını Oku

Üsküdar Üniversitesi kamuda görev yapacak 127 öğretim üyesi ile 27 araştırma ve öğretim görevlisi alacak.

Üsküdar Üniversitesi yönetiminden:Üniversitemizin 2547 sayılı Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği” ile “Fakülte Dışı Öğretim Üyesi Atamalarında Uygulanacak Merkezi Sınavlar ve Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri. ve “Öğretim Üyeliği” Üsküdar Üniversitesi. Öğretmenler “Yükseltme ve Atanmaya İlişkin Esas ve Usuller” hükümlerine göre atanır. Başvuru ile ilgili belgeler:Adayların başvurdukları …

Devamını Oku

Demiroğlu Bilim Üniversitesi kamuda görev yapan 5 öğretim üyesini bünyesine kattı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi yönetiminden:2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ve Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde Öğretim Elemanlarının Yükseltilme ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik uyarınca,Üniversitemize öğretim üyesi yükselme ve atanma kriterlerini sağlayan öğretim üyeleri kabul edilecektir.Genel şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi.Profesörlük başvurusu yapacak adaylar;Dilekçenin noter onaylı sureti, YÖK formatında özgeçmiş, yayın …

Devamını Oku

Koç Üniversitesi kamuda görev yapacak 2 öğretim üyesi alacak

Koç Üniversitesi yönetiminden:2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen öğretim kadrosuna tam zamanlı öğretim üyesi ataması yapılacaktır.İlanda belirtilen son başvuru tarihine kadar bir sayfalık başvuru dilekçesi, yayın listesi, bilimsel yayınları ve akademik faaliyetleri içeren Türkçe ve İngilizce özgeçmiş ve PDF formatında doktora belgesi. [email protected] …

Devamını Oku