Boğaziçi – Kariyer Fikirleri

Boğaziçi Üniversitesi 74 sözleşmeli çalışan alıyor – kamu çalışanı

Boğaziçi Üniversitesi Yönetiminden: 657/4-B Sözleşmeli Gerçek Kişiler İçin İhale İlanı06.06.1978 tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (b) bendi ve Sözleşmeli Personelin Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde 7/15754; Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS(B) kohortunda istihdam edilmek üzere toplam 74 sözleşmeli personel …

Devamını Oku

Boğaziçi Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel Alacak – Kamu İşçileri

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden: SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANIÜniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.Başvuruda …

Devamını Oku

Boğaziçi Üniversitesi kamu çalışanı 10 araştırma ve öğretim görevlisi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Yönetiminden: Resmi Arama Reklamı Satın Alma2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Genel Şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genelkurmay Başkanlığı ve Usulleri Hakkında 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 09/11/2018. 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Üyelerine Atanmalarda Uygulanacak Merkezi Sınavlar …

Devamını Oku

Boğaziçi Üniversitesi kamu çalışanı 22 araştırma görevlisi alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Yönetiminden: Resmi Arama Reklamı Satın Alma2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Genel Şartlar, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Genelkurmay Başkanlığı ve Usulleri Hakkında 2 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 09/11/2018. 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeleri Dışındaki Öğretim Üyelerine Atanmalarda Uygulanacak Merkezi Sınavlar …

Devamını Oku

Boğaziçi Üniversitesi kamuda görev yapan 5 öğretim üyesini bünyesine kattı

Boğaziçi Üniversitesi Yönetiminden: akademik atama ilanı2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan 657 sayılı Kanunun Genel Şartları, Öğretim Üyelerinin Yükseltme ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ve Öğretim Üyelerine Atanma ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri. Üniversitemiz fakültelerinde yer alan Profesör, doçent ve hekim kadrolarından boşalan kadrolara Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Elemanı” …

Devamını Oku

Boğaziçi Üniversitesi 40 müteahhit alıyor – kamu çalışanı

Boğaziçi Üniversitesi Yönetiminden: 657/4 Sözleşmeli personel alım ilanı06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (c) bendi çerçevesinde (b) bendine göre. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi;Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS(B) kohortunda istihdam edilmek üzere toplam 40 sözleşmeli personel aşağıdaki tabloda gösterilen pozisyonlara atanacaktır.Gereksinimler* …

Devamını Oku

Boğaziçi Üniversitesi 21 sözleşmeli personel alıyor – kamu çalışanı

Boğaziçi Üniversitesi Yönetiminden: 657/4-B Sözleşmeli Gerçek Kişiler İçin İhale İlanı06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel İstihdamına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. Maddesinin (c) bendi çerçevesinde (b) bendine göre. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesi;Üniversitemiz birimlerinin 2022 KPSS(B) kohortunda istihdam edilmek üzere toplam 21 sözleşmeli personel aşağıdaki tabloda belirtilen …

Devamını Oku

Boğaziçi Üniversitesi’ne 17 araştırma görevlisi – genel işçi aldı

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden: Resmi Arama Satın Alma Duyurusu2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 10/07/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci Maddesinde Belirtilen Genel Koşullar, Genelkurmay ve Usulleri Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 11/09/2018. 6698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim üyeleri dışındaki öğretim üyelerine atamalarda uygulanacak Merkezi Sınavlar ve Giriş …

Devamını Oku

Boğaziçi Üniversitesi’ne kamuda çalışan 6 öğretim üyesi kabul edildi

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden: Akademik atama duyurusuÜniversitemizin fakültelerindeki boş profesör ve doçentler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde 657 sayılı Kanunun genel şartları, “Yönetmelik”in ilgili maddeleri, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Yükseltilmesi ve Atanması” ve “Öğretim Üyelerinin Yükseltilmesi ve Atanması” Öğretmenliği. Doçentler ve Profesörler (sürekli) İlkelerdeki esaslara göre atanacaktır.* Profesörlük derecesine …

Devamını Oku

Boğaziçi Üniversitesi 1 sözleşmeli – kamu çalışanı alıyor

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminden: Sözleşmeli BT personeli alımının duyurulması31 Aralık 2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Yönelik Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te Bilgi Teknolojilerinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere Üniversitemizin bölümü. Bölüm 8, 1 (1) uyarınca sözleşmeli bilgi teknolojisi …

Devamını Oku