Batman – Kariyer Fikirleri

Batman Üniversitesi’ne 6 öğretim üyesi ve 5 araştırma ve öğretim görevlisi – genel çalışanlar

Batman Üniversitesi yönetiminden:2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyelerinin Yükseltme ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik ve Batman Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atanma Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine doktora öğretim üyesi atanacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartları taşıması gerekmektedir.Başvuruda istenen belgeler1- Başvuru dilekçesi. (Adaylar …

Devamını Oku

Batman Üniversitesi 3 öğretim üyesi ve 3 araştırma ve öğretim görevlisi – genel işçi alımı yapacak

Batman Üniversitesi yönetiminden:09/11/2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Fakülte Dışı Personel Atanmalarında Uygulanacak Merkezi Sınavlar ile Kabul Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi atanacaktır. Üniversitemizin birimlerinde Genel ve özel koşullar1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.2- ALES’ten en az 70 …

Devamını Oku

Batman Üniversitesi’nde kamu çalışanı 8 öğretim üyesi olacak

Batman Üniversitesi yönetiminden:Doç. . Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartları taşıması gerekmektedir. Doçentlik kadroları kadroludur.Başvuruda istenen belgeler1- Başvuru dilekçesi. (Adaylar hangi bölüme başvurduklarını belirteceklerdir)2- Biyografi.3- Eğitim belgeleri.4- Yayınların listesi.5- Hizmet belgesi. (Batman Üniversitesi’nde çalışanlar Personel Daire Başkanlığı’ndan, diğer kuruluşlarda çalışanlar ise çalıştıkları veya ayrıldıkları kuruluştan …

Devamını Oku

Batman Üniversitesi’nde 7 öğretim üyesi ve 3 öğretim görevlisi – kamu çalışanı olacak

Batman Üniversitesi yönetiminden:Doç. . Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ile ilanda belirtilen diğer şartları taşıması gerekmektedir. Doçentlik kadroları kadroludur.Başvuruda istenen belgeler1- Başvuru dilekçesi. (Adaylar hangi bölüme başvurduklarını belirteceklerdir)2- Biyografi.3- Eğitim belgeleri.4- Yayınların listesi.5- Hizmet belgesi. (Batman Üniversitesi’nde çalışanlar Personel Daire Başkanlığı’ndan, diğer kuruluşlarda çalışanlar ise çalıştıkları veya ayrıldıkları kuruluştan …

Devamını Oku

Batman Üniversitesi kamuda çalışan 11 öğretim üyesini ağırladı

Batman Üniversitesi Yönetiminden:2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Fakülte Yükseltme ve Atama Yönetmeliği, Batman Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Standartları Yönergesi uyarınca Üniversitemizin aşağıdaki birimlerine Profesör, Doçent ve Öğretim Üyeleri atanacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları ve ilanda belirtilen diğer şartları taşıması gerekmektedir. Profesör ve Doçent kadroları kalıcıdır.Başvuruda istenen belgeler1- …

Devamını Oku