alır – Kariyer Fikirleri

Sigorta ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 30 uzman asistan alır – genel çalışanlar

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan: Sigorta uzmanlarına yardımcı olacak giriş sınavı duyurusua. Sınav bilgileri1) Kuruluşumuzda boşalan Sigorta Ekspertiz Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere 30 (Otuz) Sigorta Ekspertiz Yardımcısı atanacaktır.2) Giriş sınavı. Bu yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.3) Atanacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı olan adaylar giriş sınavının yazılı aşamasına çağrılır.B. …

Devamını Oku

Genel Kontrol Otoritesi 9 uzman yardımcısı alır – kamu görevlileri

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’ndan: Genel Gözetim, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu uzman yardımı giriş testiKamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Genel İdari Hizmetler kategorisinde 9.sınıf Uzman Yardımcı Personel kadrosuna atanmak üzere 9 adayın başarıları dikkate alınarak seçilerek giriş sınavı yapılacaktır.1) Sınava başvuru şartları:Sınava girecek adaylar;1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 …

Devamını Oku

Helal Akreditasyon Kurumu, 3 uzman yardımcısı alır – kamu görevlileri

Helal Belgelendirme Kuruluşundan: Giriş sınavı duyurusu, uzman yardımıI – Sınavla ilgili bilgiler:– Helal Akreditasyon Uzman Yardımcısı, Helal Akreditasyon Kurumu merkez teşkilatında toplam 3 (üç) boş Helal Akreditasyon Uzmanı kadrosuna giriş sınavına girerek Tablo 1’de belirtilen alan ve sayılarda Ankara’da görev yapmak üzere atanacaktır. .– Eğitim dalları tarafından giriş sınavına girecek uzman yardımcılarının sayısı gibi çok …

Devamını Oku

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, 6 müfettiş yardımcısı alır – genel işçiler

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nden: Müfettiş Yardımcısı Sınavının İlanıGenel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdari Hizmetler kategorisinde boş olan VIII. Sınıf 6 Müfettiş Yardımcısı kadrosuna atanması için Ankara’da Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavı yapılacaktır. almak; Bu yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava alınmazlar. Giriş sınavına katılacak adaylarda aranan …

Devamını Oku